SDT270 SDT Ultrasound Detection System Rumtechs

SDT270-Ultrasound Bộ dò Siêu âm kiểm tra, đánh giá tình trạng Thiết bị Công nghiệp

SDT270 Ultrasound Bộ dò lỗi thiết bị công nghiệp công nghệ siêu âm. Đánh giá thực trạng sức khỏe thiết bị, cảnh báo hư hỏng, rò rỉ, phóng điện, mòn bearing