Solar power Dien Mat Troi Nang luong tai tao RumtechS

Chuyển nhượng Dự án Điện Tái Tạo: Điện Mặt Trời, Điện Gió, Điện Rác, Điện Khí

Với sự uỷ quyền của Tập đoàn Công nghiệp Đức – NOAR INDUSTRIESHiệp hội Nhà đầu tư Châu Âu, Công ty RumtechS JSC nhận chuyển nhượng 100% cổ phần các Dự án, Nhà máy Điện Tái Tạo. Bao gồm các nhà máy: Điện Mặt Trời, Điện Gió, Điện Rác, Điện Khí, Thuỷ Điện… có công suất tối thiểu từ 30MW.

Điều kiện chuyển nhượng Dự án Điện tái tạo?

Các dự án Điện Tái Tạo – Năng lượng Tái tạo được chúng tôi quan tâm: Điện Mặt Trời, Phong Điện, Thuỷ Điện, Điện Khí LNG, Điện Rác Thải…

 • Đã đi vào vận hành thương mại COD;
 • Công suất tối thiểu từ 30MW trở lên;
 • Giá Bán Điện FiT-1 hoặc FiT-2.

Hồ sơ Chuyển nhượng Dự án Điện Tái Tạo cơ bản ban đầu?

 • Hợp đồng mua bán điện – PPA;
 • Bảng tóm tắt Thiết bị Nhà máy;
 • Giấy Đăng ký Kinh doanh của Nhà máy Điện Tái Tạo;
 • Giấy Chứng nhận Đầu tư;
 • Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng Đất;
 • Biên Bản Họp của HĐQT thể hiện mong muốn chuyển nhượng Dự án.

Qui trình Chuyển nhượng Dự án Nhà máy Điện Tái Tạo?

 • Xem xét Hồ sư Dự án cần chuyển nhượng;
 • Phía NOAR gửi Thư Ngỏ Quan Tâm mua lại Nhà máy – LOI: Letther of Intent;
 • Hai bên ký kết Thảo thuận Bảo mật Thông tin – NDA và Biên bản Ghi nhớ – MoU;
 • Thẩm định Chuyên sâu Dự án – DD;
 • Đàm phán Giá Chuyển Nhượng và các Điều kiện;
 • Đàm phán Dự thảo Hợp động và Ký kết Hợp đồng Chuyển nhượng Dự án;
 • Thực hiện Hợp đồng & Tài chính: Đăng ký vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam;
 • Thực hiện Chuyển nhượng Bàn giao.

Thông tin liên hệ Chuyển nhượng Dự án Điện Tái Tạo:

Công ty RumtechS JSC.

Liên lạc: +84 93 328 6121 | rumtechs.com@gmail.com

CEO – Phạm Duy