Co che gia dien mat troi FIT moi rumtechs

Tạm dừng dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT-Sao ta?

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 9608/BCT-ĐL, ngày 16 tháng 12 năm 2019, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá điện mặt trời khuyến …

Tạm dừng dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT-Sao ta? Read More »