NÔNG NGHIỆP & VI SINH

Nông nghiệp tạo thực phẩm nuôi sống Nhân loại. Con người cần thực phẩm sạch – chất lượng – thơm ngon. Vi Sinh là cần thiết.

Điện gió, Điện Mặt Trời… nguồn năng lượng Tái Tạo đóng góp đáng kể năng lượng Sạch cho Dân sinh. Mong rằng, Thiên nhiên bảo tồn, Xã hội bền vững.

NHẬN BIẾT & TỰ DO

Năng lực nội tại Chân Như; Tự do từ Tâm Trí; An nhiên từng khoảnh khắc. Đã là đầu tư lớn rồi.

CÔNG NGHỆ XANH SẠCH

Mọi nỗ lực làm cho thế giới Xanh hơn – Sạch hơn, Con Người và Sinh Linh lợi lạc. Công ấy lớn lao.

Hiểu biết Luật Lệ; Hợp thời; Đúng vị thế. Việc còn lại để Thượng Đế lo; Bất động sản là Tài sản.