Solar power Construction ME Maintenance RCM rumtechs

Đầu tư xanh (Green Investing) là gì?

Đầu tư xanh (tiếng Anh: Green Investing) đề cập đến các hoạt động đầu tư giúp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Bao trùm nền Kinh tế Xanh được bắt đầu từ Tâm Trí Xanh, và hạt mầm Đầu tư Xanh được gieo xuống mảnh đất tự nhiên. Theo dòng chảy Tự nhiên ấy, Con người và Thiên nhiên hài hoà và cân bằng hơn.

Đầu tư xanh là gì?

Khái niệm Đầu tư Xanh

Đầu tư xanh trong tiếng Anh là Green Investing.

Xem thêm: Kinh tế Xanh là gì?

Đầu tư xanh là các hoạt động đầu tư tập trung vào các công ty hoặc dự án cam kết bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển và sản xuất các nguồn năng lượng thay thế, xây dựng các dự án môi trường, cung cấp nước sạch và không khí sạch, hoặc các hoạt động kinh doanh vì môi trường khác.

Đầu tư xanh cũng có thể coi là một dạng của đầu tư vì trách nhiệm xã hội, nhưng về bản chất thì chúng cụ thể hơn nhiều.

Đầu tư xanh cũng có thể được thực hiện bởi các công ty có ngành nghề kinh doanh khác nhưng cũng tập trung vào các hoạt động hoặc dòng sản phẩm xanh thân thiện với môi trường.

Khi nói về đầu tư xanh, mọi người thường nói về việc đầu tư vào các hoạt độngcó thể được coi là tốt cho môi trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nhà đầu tư có thể có một số lựa chọn nếu họ muốn xây dựng một danh mục đầu tư xanh, bao gồm chứng khoán, quĩ tương hỗ, quĩ ETF và trái phiếu. Trái phiếu xanh đôi khi có thể do chính phủ phát hành và tạo ra nguồn tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

Các dạng đầu tư xanh?

Bởi vì niềm tin của mỗi cá nhân về những gì được coi là đầu tư xanh là khác nhau, nên việc xếp hạng các khoản đầu tư vào nhóm đầu tư xanh có thể không rõ ràng. 

Một số nhà đầu tư chỉ muốn đầu tư vào các công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực giúp cải thiện môi trường, như công ty nghiên cứu hoặc sản xuất các sản phẩm như nhiên liệu tái tạo hoặc công nghệ tiết kiệm năng lượng. 

Các nhà đầu tư khác bỏ tiền hỗ trợ các công ty có các tập quán kinh doanh tốt trong cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên và quản lí chất thải, và đồng thời có nhiều nguồn doanh thu.

Đối với một số người, mua cổ phiếu của một doanh nghiệp dẫn đầu về việc áp dụng các hoạt động vì môi trường trong những ngành thường được coi là kém thân thiện với môi trường cũng được coi là đầu tư xanh, nhưng một số khác thì không.

Ví dụ, hãy xem xét một công ty dầu có thành tích về các hoạt động môi trường tốt nhất trong ngành dầu khí. Mặc dù công ty này thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại đến môi trường, một số người có thể phản đối việc mua cổ phiếu của nó là một khoản đầu tư xanh vì đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân hàng đầu cho sự nóng lên toàn cầu.

Đầu tư vào công ty Xanh

Đầu tư vào các “công ty xanh” có thể rủi ro hơn các chiến lược nguồn vốn khác, vì nhiều công ty trong lĩnh vực này đang trong giai đoạn phát triển, doanh thu thấp và được  định giá cao theo phương pháp định giá thu nhập. 

Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư coi trọng việc khuyến khích các doanh nghiệp thân thiện với môi trường, đầu tư xanh có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với họ.

(Theo investopedia)

Leave a Comment

Your email address will not be published.