Điện Mặt Trời mái nhà

Dao tao Can bo Ngan hang MB Bank ve Dien mat troi RumtechS99

Đầu tư phát triển Điện Mặt Trời mái nhà hiệu quả và kiểm soát rủi ro?

Phát triển Điện mặt trời mái nhà đã được quan tâm và sự hỗ trợ khuyến khích từ các tổ chức Quốc tế, Chính phủ và Cộng đồng. Mục đích nhằm: Giảm thiểu khí hiệu ứng Nhà kính GHG, biến đổi khí hậu toàn cầu và cam kết bảo vệ Môi trường qua Hiệp định Paris Môi trường.