Dự án Nhà máy điện Mặt trời Sê San-4 chọn thầu Rumtechs

Dự án điện mặt trời Sê San 4-Gói thầu EPC công suất 49MW đã có nhà thầu

Thông tin dự án điện mặt trời Sê San-4 công suất 49MW

Gói thầu EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4, công suất 49MW được xây dựng tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Dự án điện mặt trời thuộc hạ lưu đập bờ phải của Thủy điện Sê San 4 đang vận hành. Nhà máy điện mặt trời được dự kiến phát điện vào tháng 9/2020hoàn thành vào tháng 10/2020.

Đây sẽ là nhà máy điện mặt trời lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Nhà máy cung cấp sản lượng Điện mặt trời bình quân 72,4 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời góp phần phát triển nguồn Điện sạch và bảo vệ môi trường.

Công ty Liên danh Việt Nam-Trung Quốc trúng thầu Dự án điện mặt trời Sê San-4

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án điện 2 – Chi nhánh EVN, bên mời thầu, vừa công bố. Cơ quan này đã lựa chọn được nhà thầu Gói thầu Thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây lắp (EPC) Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4. Hợp đồng trọn gói EPC dự án điện mặt trời này là 713,531 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư Dự án Điện Mặt trời Sê San-4

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 7/2/2018. Chủ đầu tư Dự án NMĐMT là Tập đoàn EVN. Tổng vốn đầu tư là 1.245 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 249 tỷ đồng (chiếm 20%); Vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 24,2 triệu euro (chiếm 80%). Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giám đốc AFD tại Việt Nam-Mr.Fabrice Richy phát biểu: AFD hân hạnh được cấp khoản tín dụng 24,2 triệu EUR cho Dự án Điện mặt trời Sê San 4; Hình thức không bảo lãnh Chính phủ. Đây là hiện thực hóa Cam kết của AFD trong việc hỗ trợ Việt Nam; Chuyển đổi năng lượng theo hướng năng lượng cacbon thấp. “Chúng tôi coi dự án này là dự án tiên phong trong quan hệ đối tác tốt đẹp và dài lâu giữa EVN và AFD”.

Nội dung của gói thầu EPC dự án Điện mặt trời Sê San-4

Gói thầu EPC Dự án Điện mặt trời là gói thầu chính của Dự án; Bao gồm các hạng mục: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư, mở rộng trạm phân phối 220 kV và bảo trì nhà máy 01 năm; Bảo trì 1 năm tính từ ngày ban hành Chứng nhận hoàn thành. Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư trong thời gian vận hành và bảo trì.

hợp đồng EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 Rumtechs
Hợp đồng EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4-RumtechS

Giá trị gói thầu sau đấu giá và thời gian thực hiện dự án điện mặt trời Sê San-4

Trên cơ sở kế hoạch đấu thầu của Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 đã được EVN phê duyệt; Ban QLDA Điện 2 đã tổ chức đấu thầu và xét thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác xét thầu. Kết quả xét thầu và xếp hạng nhà thầu đã được AFD thông qua; Và được EVN phê duyệt tại Quyết định số 1431/QĐ-EVN ngày 01/10/2019; Kết quả Nhà thầu được xếp hạng thứ nhất là Liên danh Cty Hoa Nguyên-Trung Quốc & TCT Máy và Thiết bị công nghiệp VN.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế, có sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thông báo mời sơ tuyển được Bên mời thầu phát hành từ tháng 9/2018. Sau đó, danh sách ngắn được công bố bao gồm 5 nhà thầu (2 nhà thầu liên danh và 3 nhà thầu độc lập). Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Jiangsu HuayuanTrung Quốc và TCT Máy & Thiết bị công nghiệp (Việt Nam). Giá trúng thầu là 713,531 tỷ đồng; Giá gói thầu là 832,748 tỷ đồng, giảm giá 14,3% sau đấu thầu.

1 nhà thầu và 4 liên danh nhà thầu Trung Quốc khác bị loại

Đối với 4 nhà thầu còn lại: Nari Technology-Trung Quốc bị loại do không đạt đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; 3 Công ty Liên danh còn lại cũng của Trung Quốc bị loại ở bước đánh giá tài chính.

Thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu EPC chia làm 2 giai đoạn: Thời gian phát điện Nhà máy là 276 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; thời gian nghiệm thu cấp chứng chỉ hoàn thành là 296 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Loại hợp đồng trọn gói.

Bên mời thầu cho biết, đã hoàn tất ký kết hợp đồng với Liên danh trúng thầu vào tháng 12/2019./.

Leave a Comment

Your email address will not be published.