Waste to Power - Điện từ Rác Thải - INTEC Germany technology

Làm cho Thế giới Sạch hơn bằng cách chuyển hoá chất thải thành Hàng Hoá có Giá trị và Hoàn vốn đầu tư nhanh hơn.

Thải bỏ, Chôn lấp, Thiêu đốt… không là mục tiêu.

INTEC SG 300 3D Illustration labelled RumtechS

Thiết kế Nhà máy Điện Rác dạng Module linh hoạt

Thiết kế modun và dư công suất cho các dây chuyền sản xuất nhiều modun của loạt INTEC SG đảm bảo cho hoạt động liên tục ngay cả trong thời gian bảo dưỡng và sửa chữa.

Các nhà máy Hệ khí tổng hợp syngas INTEC có thể thích ứng với những điều kiện thay đổi từ phía khách hàng do có tính đến gia tăng số lượng chất thải, loại chất thải và nhu cầu năng lượng tăng lên trong các thành phố và tích tụ đô thị.

NHÀ MÁY ĐIỆN TỪ RÁC THẢI CÔNG NGHỆ INTEC

Nguyên lý chuyển hoá Rác Thải Hữu Cơ

Phát sinh và sử dụng khí tổng hợp (syngas) từ chất thải. Đây là nguyên liệu đầu vào của Nhà máy Điện Rác Công nghệ Khí Hỗn Hợp – INTEC Germany.

Hệ thống công nghệ khí tổng hợp syngas của loạt nhà máy INTEC SG là giải pháp duy nhất trên thế giới cho thu hồi năng lượng từ mọi loại chất thải hữu cơ.
Với khí syngas sinh ra trong nhà máy, các máy phát điện dẫn động bằng động cơ gas để phát điện.
Điều đó cho phép, cùng với những cái khác, cung cấp điện lên lưới

Sau hơn 10 năm nghiên cứu & phát triển, INTEC đã có một công nghệ đổi mới – sản xuất khí tổng hợp không có khí thải trong quá trình như nó được áp dụng trong các nhà máy dựa trên Hệ thống công nghệ khí tổng hợp INTEC (loạt INTEC SG).
Quá trình cracking nhiệt phân INTEC (INTEC-TCP®) được đảm bảo bằng paten tránh được những nhược điểm của các công nghệ nhiệt phân, khí hóa và thiêu đốt hiện nay như tạo ra những sản phẩm phụ ngoài ý muốn hay phải sử dụng những thiết bị làm sạch khí thải phức tạp.

Loại chất thải chuyển hoá được từ INTEC?

Các loại Chất Thải sau xử lý được không phụ thuộc độ ẩm:

  • Rác thải Sinh hoạt, Rác thải y tế, Rác thải Nhựa, Rác thải cao su…
  • Rác thải Công nghiệp chứa Carbon, Lốp xe, Dầu thải kể cả dầu biến thế, Vật liệu thải có chứa Carbon.
  • Chất thải Nông nghiệp, Chất thải sinh học, Chất thải Bùn cống, Bùn lắng từ nhà máy xử lý nước thải…

Khí syngas sinh ra chủ yếu được dùng trong động cơ gas dẫn động cho các máy phát điện cấp điện áp thấp hay trung bình tùy thuộc yêu cầu của khách hàng về phát điện. Bằng cách sử dụng thêm nhiệt ống xả của các động cơ nổ trong các cụm phát điện ORC (chu trình Rankin cơ hữu) ở cuối dòng, hiệu suất điện đạt tới 48%.

Hệ khí syngas INTEC còn đặc biệt ở chỗ tận dụng đặc biệt hợp lý nhiệt thải thu được cho duy trì toàn bộ quá trình.