Công ty RumtechS JSC

Phát triển Giá trị, Tối ưu Nguồn lực, Chất lượng-Hiệu quả

Điểm đến của Bạn & Doanh Nghiệp

“Phát triển Xanh – Quốc gia Bình – Nhân thân ái… làm mê hồn lữ khách”

Develop Values, Improve Performance, Optimal Resource

Chúng ta đã đủ Nhân & Duyên!

Khởi sự cuối 2019 trong bối cảnh nền Kinh tế phẳng toàn cầu & Chia sẻ Industry@4.0, với sự phát triển tốc độ về Khoa học – Công nghệ làm thay đổi nhanh chóng và sâu sắc tổng thể nền Kinh tế – Xã hội – Môi sinh – Con người – Niềm tin – Tâm linh…
Nhưng, đây là Thời kỳ Hoàng Kim, bạn hãy tin tôi.

Chúng tôi đã trải nghiệm 19 năm trong lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp – Dân dụng với các hoạt động ngành Điện Công nghiệp, Điện Mặt Trời, Điện Cơ M&E, Bảo dưỡng Công nghiệp, Quản lý Dự án EPC. Thực tiễn Quản lý, Thi công tại các Tập đoàn Liên doanh – Tổ hợp trong nước & đa Quốc gia, và các Dự án M&E-EPC Quốc tế. Trải nghiệm qua các Công trình Điện Cơ M&E, Bảo dưỡng Công nghiệp, Chuyên vấn Bảo dưỡng RcM … tại tập đoàn Xi măng Holcim VN, Tổ hợp Hóa Lọc Dầu Nghi Sơn NSRP, tập đoàn Xi măng Vicem, Nhà máy Thủy Điện – Nhiệt điện – Thép – Điện khí – Nhà máy Điện mặt trời… 

RumtechS JSC với Hệ thống Quản lý được Thiết kế, Tổ chức & Vận hành chuẩn mực, tinh gọn:
– Áp dụng Khoa học Quản trị và Tiêu chuẩn hội nhập của thế giới như ISO 9001:2015, PMI, NLP, Công nghệ Industry@4.0, và trải nghiệm thực tiễn… làm cơ sở quản lý nhằm Chuẩn hóa – Tối ưu – Linh hoạt trong công tác Chuyên vấn, Kinh doanhPhát triển & Quản lý Dự án Công nghiệp & Dân dụng;
– Ứng dụng triết lý Đông Phương, Kinh Dịch & Phong thủy làm nguyên lý vận hành thuận quy;
– Sau cùng, TÂM LINH là nền tảng cốt lõi Lãnh đạo & Dẫn dắt mọi hoạt động.

Mục tiêu trong bất cứ công việc, công trình hay dự án nào là: “An toànĐơn giảnChất lượngTiến độHiệu quả“; Để đạt mục đích: “Zero Waste – Zero Loss – Zero Pain“; Nghĩa là trách nhiệm & hành động ngay với những gì đã, đang và sẽ gây nên sự “Láng phíTổn thấtTổn thương” cho Bản thân, Tha nhân, Máy móc, Thiết bị, Tài sản & Môi sinh.

RumtechSlựa chọn của Bạn về: Công trình Điện Cơ M&E Điện Công nghiệp Điện Mặt Trời Solar Power – Bảo dưỡng Công nghiệp RcM Bất động sảnTư vấn, Đào tạo và Quản lý Dự án EPC.

Sài Gòn, ngày 19/02/2020
 Đại diện Sáng lập
Founder-CEO. Mr Phạm Duy

Trân trọng * Hợp tác * Đồng hành
Điện Mặt Trời - Điện Công nghiệp - Điện Cơ M.E - Bảo dưỡng RcM - Đầu tư Xanh

NM ĐIỆN MẶT TRỜI THUẬN NAM-12 49.92MWp

Thông tin cơ bản NM Điện Mặt Trời 49.92MWp:

Vị trí: Ninh Phước, Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Tập đoàn Xuân Thành

Công suất: 49.92MWp ~ 112.185 tấm Pin Longi 445W;
Khung giàn mái Pin: 1385 Giàn loại 2 chân, thép nhúng nóng; 
String Inverter: 252 Inverter Huawei 175kW;
Trạm điện: 7 Substation STS Huawei 0.8/0.8/22kV-6.3MVA – 1 trạm điện truyền tải 220/22kV.

Hoàn thành COD: đóng điện COD 8.8.2020

NM ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM T.NAM 630MWp

Thông tin cơ bản NM Điện Mặt Trời 630MWp:

Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Nam Thuận Nam

Công suất: 630MWp ~ 1.370.880 tấm Pin JinKO 465W;
Khung giàn mái Pin: Giàn loại 2 chân, thép nhúng nóng và Giàn 1 chân xoay 120 – Tracker hướng dương; 
Center Inverter: Siemens;
Trạm điện: Trạm truyền tải 33/220kV/500kV-1800MVA.

Hoàn thành COD: 15.5.2020 – 15.9.2020 (Dự kiến)

Thông tin cơ bản NM Điện Mặt Trời 830MWp:

Vị trí: Easup, Dak Lak

Chủ đầu tư: Tập đoàn Xuân Thiện Easup

Công suất: 830MWp ~ 1.758.942 tấm Pin JinKO 470W;
Khung giàn mái Pin: xxxx Giàn loại 2 chân, thép nhúng nóng; 
String Inverter: 3576 Inverter Huawei 175kW;
Trạm điện: 101 Substation STS Huawei 0.8/0.8/22kV-6.3MVA – 3 trạm 110kV – 1 trạm điện truyền tải 500kV.

Hoàn thành COD: Dự kiến 15.11.2020

LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ

Tâm * Tầm * Tài
thanh nga avata rumtecsh

Ms. Thanh Nga | Chief Accountant

Trải nghiệm hơn 10 năm trong các vai trò Kế toán - Tài chính, Kế toán Trưởng. Với trách nhiệm quan trọng cho Tập đoàn Công nghiệp, Quan trắc trong và ngoài nước.

Avata Duy rumtecsh solar power

Mr. Pham Duy | CEO-Elec. Engineer

Trải nghiệm 19 năm hoạt động trong lĩnh vực: Điện Công nghiệp, Điện Cơ M.E, Bảo Dưỡng Công nghiệp, Bất động sản, Phát triển Doanh nghiệp, Quản lý Dự án EPC... tại các tập đoàn, liên doanh Holcim VN, NSRP

Le sau Rumtechs solar power

Mr. Le Sau | Construction manager

Trải nghiệm 13 năm trong lĩnh vực Công nghiệp, Dân dụng, Thi công Điện Cơ, Quản lý giám sát thi công Điện Cơ tại dự án NSRP và các dự án Công nghiệp khác.

HỆ THỐNG KINH DOANH

Công chính * Chân thành * Trách nhiệm

CEO | GENERAL MANAGER

BUSINESS

Giải pháp - Nghiên cứu - Thị trường

Tìm kiếm các giải pháp Công nghệ mới và tiên tiến nhằm cung cấp cho Khách hàng sản phẩm chất lượng, giá hợp lý và tối ưu vòng đời của tài sản/thiết bị

Thông tin đến Khách hàng và Chăm sóc khách hàng; Phát triển Thị trường – Kinh doanh.

Chuyên vấn thông tin & Giải pháp tối ưu, hợp lý cho nhu cầu, mong muốn của Khách hàng;

Hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo Doanh nghiệp về Kỹ năng Chuyên biệt & Quản lý hiệu quả

 

ADMINISTRATION

Hành chính - Nội bộ - Nguồn lực

Lập kế hoạch & quản trị Tài chính; Nguồn Nhân lực; Kế hoạch Đầu tư

Lập kế hoạch trong việc tìm kiếm Nhân tài, Phát triển nguồn lực phù hợp định hướng Phát triển.

Chuẩn bị Vật tư, Vật liệu và đánh giá lựa chọn Nhà sản xuất, Nhà cung cấp phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu dự án.

Quản trị HSSE | OHS; Kiểm soát rủi ro; Sự thay đổi và những tác động khác.

PROJECT

Thiết kế - Kỹ thuật - Công nghệ

Khảo sát; Thẩm định; Giải pháp; Thiết kế; Dự toán; Kế hoạch; Giám sát, Kiểm soát…

Lập kế hoạch; Tổ chức triển khai Dự án / Công trình: An toàn, Chất lượng, Tiến độ & Hiệu quả; Giám sát, Kiểm soát, Kiểm tra, Nghiệm thu Bàn giao

Cấu hình Hệ thống, Vận hành Chạy thử & Dịch vụ chăm sóc hệ thống sau khi bàn giao.

Bảo hành; Bảo đảm; Bảo dưỡng.

Xử lý sự cố 24/7.

HỆ THỐNG NỀN TẢNG

Om solar power rumtechs RTS

Spirit Leading - Tâm linh dẫn dắt

Tự do - Sáng tạo - Đột phá

Luong nghi Phong thuy Rumtechs2

Business Philosophy - Triết lý kinh doanh

Thuận qui - Linh hoạt - Hợp thời

Heart and brain con tim khoi oc Rumtechs

Core Values - Giá trị cốt lõi

Công chính - Chân thành - Trách nhiệm

ISO 9001 2015 RUMTECHS

Science Management - Quản trị khoa học

Chuẩn hóa - Tối ưu - Hội nhập

Solar make power RumtechS

"Ánh sáng là Nguồn Sống"

PMI GLOBAL LOGO RUMTECHS

International Experiences-Kinh nghiệm quốc tế

An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả - Đơn giản

Zero Waste - Zero Loss - Zero Pain

TẦM NHÌN - VISION

Hệ thống Kinh doanh sẵn sàng Hội nhập. Đầu tư Xanh - Năng lượng Sạch - Tâm an Bình.

SỨ MỆNH - MISSION

Phát triển Nhân lực - Khơi nguồn Sáng tạo. Phát triển Giá trị - Tối ưu Nguồn lực - Nâng tầm Chất lượng và Hiệu quả.

NHIỆT HUYẾT - PASSION

Tri thức không chỉ để Biết; Mà thức tỉnh Sống. Học & Hành là Thành Quả.

KINH NGHIỆM & TRẢI NGHIỆM

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG – Kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm trải nghiệm thực tiễn trong các Công trình, Nhà máy, Doanh nghiệp… là tài sản vô giá với RumtechS.
Quản lý Dự án EPC và Triển khai Thực hiện Công trình: Điện Công nghiệp – Điện Cơ M&E – Điện Mặt trời nhà máy và áp mái – Bảo dưỡng Công nghiệp…

Nhà máy Điện Mặt Trời & Áp mái nhà - Solar power Plant & Rooftop

Xi măng Holcim - Hóa lọc Dầu Nghi Sơn - NM Nhiệt điện...

"Solar make Power" - RumtechS

ĐIỆN MẶT TRỜI GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ XANH, MÔI SINH SẠCH

Solar power rooftop-Dien mat troi ap mai RumtechS

Biến nguồn Nắng thành Điện sạch: Giảm tiền Điện; Tăng doanh thu.

Tận dụng mái nhà, mái công trình, không gian bỏ không thành Nhà Máy Điện Mặt Trời trong tầm tay.