Dự án Bất động sản Nhà ở, Căn hộ hình thành trong tương lai

Hợp đồng Mua Bán quyền sử dụng đất cần công chứng không?

Luật qui định về Hợp đồng chuyển nhượng mua bán Bất động sản

Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

Hợp đồng Chuyển nhượng giữa các cá nhân:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được Công chứng hoặc Chứng thực; Trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên tham gia là Cty Kinh doanh BĐS

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịchtổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

Văn bản thừa kế căn cứ theo luật dân sự

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hợp đồng Chuyển nhượng, Mua bán bất động sản cần công chứng trong trường hợp?

Theo quy định trích dẫn trên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, các bên mua là cá nhân hay tổ chức, nếu là Công ty kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng.

Nhưng tốt nhất, trong trường hợp nào cũng cần được Công chứng hay Chứng thực để tránh rủi ro./.

Xem thêm những rủi ro trong Mua bán/Đầu tư Bất động sản.
Suất ngoại giao và rủi ro cho người mua?
Những bất lợi cho người mua BĐS Dự án?

Leave a Comment

Your email address will not be published.