Nong nghiep Dien mat troi ap mai RumtechS

Hướng dẫn thực hiện phát triển Điện mặt trời mái nhà CV 7088/BCT-ĐL

Ngày 22/09/2020 Bộ Công Thương phát hành Công Văn sô 7088/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh và EVN. Nội dung công văn hướng dẫn về việc “thực hiện phát triển Điện Mặt Trời mái nhà“.

Nội dung công văn dựa trên căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTgThông tư 18/2020/TT-BCT. Để đảm bảo việc phát triển Điện Mặt Trời Mái nhà (ĐMTMN) theo đúng Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính Trị. Với định hướng Chiến lược phát triển Năng lượng Quốc gia đến 2030 tầm nhìn đến 2045. Bộ Công Thương (BCT) hướng dẫn cụ thể như sau:

Hệ thống Điện Mặt Trời Mái Nhà là gì?

Dien mat troi rumtechs cho doanh nghiep
Hệ thống Điện mặt trời mái nhà trên mái công trình xây dựng có công năng và có mái

Định nghĩa: Hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm Pin Quang Điện được lắp trên mái nhà của công trình xây dựngcó công suất <1MW xoay chiều; Đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống của Bên mua điện EVN.

Hệ thống ĐMTMN phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng có công năng độc lập, trong đó:

  • Công trình xây dựng (gồm xây mới, cải tạo, sửa chữa) được đầu tư xây dựng theo qui định của luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, đất đai…
  • Mái nhà của công trình xây dựng là mái của nhà, mái của kết cấu dạng nhà theo qui định. Mái nhà của công trình xây dựng cần phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng.

Các trường hợp cụ thể hơn về công trình điện mặt trời mái nhà

Hệ thống ĐMTMN trên mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp (nghề muối), thủy sản và các công trình nông nghiệp; Và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác. Chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt… có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Việc đảm bảo trang trại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền của địa phương. Để phù hợp với quy định của Quyết định số 13 và Thông tư 18 công trình xây dựng Nông nghiệp phải có mái. Mái cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại.

Trường hợp nhiều hệ thống ĐMTMN có tổng công suất AC các hệ thống lớn hơn 1MW (với nhiều công trình <1MW); Trong 1 địa điểm (cùng mảnh đất, cùng khu mái xưởng rộng KCN…) được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp của 1 hoặc nhiều Nhà đầu tư; Hoặc 1 chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống <1MW liền kề thì mỗi hệ thống <1MW được ký 1 hợp đồng mua bán điện riêng; Đồng thời được miễn trừ Giấy phép hoạt động điện lực. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng lại được quyền kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong Hợp Đồng Mua Bán Điện PPA mà Hợp đồng cũ đã ký.

Việc tận dụng mái nhà của Văn phòng làm việc, mái nhà điều hành, và công trình khác…; Trong khuôn viên của dự án, nhà máy thủy điện, nhiệt điện… để đầu tư ĐMTMN thì EVN được thực hiện ký hợp đồng PPA nếu xét thấy phù hợp với quy định trong QĐ 13 và TT 18.

Trường hợp hệ thống ĐMT có công suất <1MW mà không lắp trên mái nhà công trình xây dựng có công nặng độc lập; Cũng như của trang trại chăn nuôi, trồng trọt… có công suất >1MW; Hoặc hệ thống đấu nối vào cấp điện áp >35kV. Các hệ thống này không được áp dụng giá mua điện ĐMTMN.

Các kiến nghị ưu đãi đối với trường hợp Hệ thống ĐMT lắp trên mái nhà có công suất >1MW; Đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại… có nhu cầu sử dụng tấm Pin quang điện làm mái che sẽ được BCT nghiên cứu và đề xuất TTCP xem xét cơ chế phù hợp với thực tiễn và áp dụng sau 2020.

BCT yêu cầu EVN thực hiện:

Căn cứ qui định nêu trên EVN thực hiện đấu nối, ký hợp đồng MBĐ PPA theo đúng QĐ 13 và TT 18.

EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống ĐMTMN được đấu nối phù hợp với quy định, không để quá tải lưới điện Hạ áp, Trung áp và Cao áp hiện hữu.

EVN yêu cầu CĐT hệ thống có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về Công trình Xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, qui định của luật hiện hành, và đúng mục đích sử dụng. Với hệ thống ĐMTMN công trình trang trại, yêu cầu CĐT bổ sung xác nhận của UBND xã hoặc huyện về việc khai báo xây dựng trang trại (Theo mẫu tại PLIII, TT 02) trong hồ sơ đăng ký/thỏa thuận đấu nối điện hoặc Hợp đồng PPA.

Tóm lại, qui định phát triển điện mặt trời mái nhà theo đúng Quyết định 13 và Thông tư 18 làm căn cứ./.

Ban chuyên vấn Điện Mặt Trời RumtechS.

1 thought on “Hướng dẫn thực hiện phát triển Điện mặt trời mái nhà CV 7088/BCT-ĐL”

Leave a Comment

Your email address will not be published.