Rumtechs Iris Power Current Signature Analysis MDSP3 software

Iris-MDSP3 công nghệ CSA Đánh giá tình trạng Rotor Lồng sóc/Rotor Dây quấn

IRISPOWER – MDSP3 công nghệ CSA-Phân tích Tín hiệu Dòng nhằm đánh giá, xác định tình trạng/khả năng hư hỏng của Rotor Lồng Sóc/Rotor Dây quấn Động cơ Không đồng bộ.
Những triệu chứng và nguyên nhân có thể làm hư hỏng gồm: Rạn nứt/gẫy thanh dẫn; Vành ngắn mạch bị gẫy; Mất cân bằng Khe hở không khí Air-Gap giữa Rotor và Stator; Lỗi trong quá trình đúc chế tạo Rotor; Ngắn mạch lá thép từ gây nóng cục bộ.

Thống kê tỉ lệ hỏng Rotor Lồng Sóc chiếm khoảng 10%/Tổng các lỗi gây hư hỏng Động Cơ Điện. MDSP3 với công nghệ Phân tích Tín hiệu Dòng điện, việc đánh giá tình trạng lỗi phần Rotor lòng sóc dễ dàng, nhanh và chính xác.

MDSP3 đánh giá tình trạng Động cơ Không đồng bộ - Rotor Dây quấn & Rotor Lồng sóc

otor bi hong do gay thanh dan Rumtechs Iris
Hong rotor lam hu hong stator MDSP3 Iris rumtechs

Đặc điểm bộ MDSP3 - Iris power

Bộ giám sát đánh giá tình trạng rotor, dò tìm lỗi hư hỏng có thể bên trong Rotor motor. Những nguyên nhân gây hư hỏng Rotor gồm: Thanh dẫn bị gẫy; Nứt rạn vành ngắn mạch; Mất cân bằng khe hở không khí hoặc lỗi trong quá trình đúc Rotor lồng sóc.

Rotor có triệu chứng bị hư hỏng, là nguyên nhân làm cho từ trường của Motor bị biến dạng sóng, mất cân bằng từ trườngbiến dạng từ thông, giảm công suất, hiệu suất Động cơ. Rotor hư hỏng nặng có thể tạo tia lửa điện do gẫy thanh dẫn phá hủy stator.

Rotor hư hỏng là thay đổi moment và tốc độ giao động làm giảm tuổi thọ Bearing.

Leave a Comment

Your email address will not be published.