Nang luong Xanh Cong nghiep Xanh Sach RumtechS

Kinh tế Xanh là gì?

Kinh tế xanh (Green Economics) là gì? Bản chất của kinh tế Xanh? Kinh tế Xanh là phương thức thúc đẩy sự tương tác kinh tế hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Khái niệm Kinh tế Xanh

Kinh tế xanh trong tiếng Anh là Green Economics.

Kinh tế xanh là một bộ phận của kinh tế học thúc đẩy sự tương tác hài hòa giữa con người và thiên nhiên và cố gắng đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Các li thuyết kinh tế xanh bao gồm một loạt các ý tưởng liên quan đến mối quan hệ liên kết giữa con người và môi trường. 

Các học giả ủng hộ kinh tế xanh khẳng định rằng tất cả mọi quyết định kinh tế nên được lập dựa trên nền tảng có mối liên quan liền với hệ sinh thái, và rằng vốn tự nhiên và các dịch vụ sinh thái đều có giá trị kinh tế.

Bản chất của kinh tế xanh

Các nhà kinh tế nghiên cứu kinh tế xanh thường có cách tiếp cận rộng rãi và toàn diện để hiểu và mô hình hóa các nền kinh tế, chú ý nhiều đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thúc đẩy nền kinh tế khi chúng hoạt động theo cách của nền kinh tế.

Nói rộng ra, những người ủng hộ ngành kinh tế này quan tâm đến sức khỏe của môi trường tự nhiên và tin rằng nên hành động để bảo vệ thiên nhiên, cũng khuyến khích sự cùng chung sống hòa hợp cả con người với thiên nhiên.

Cách mà các nhà kinh tế nàykêu gọi ủng hộ cho môi trường là đưa ra lập luận rằng môi trường đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, và sức khỏe của bất kỳ nền kinh tế tốt nào về cũng gắn với sức khỏe của môi trường.

Kinh tế xanh cũng phải đón nhận những chỉ trích, cho rằng những lập luận của kinh tế xanh nhằm tách biệt tăng trưởng kinh tế với sự hủy hoại môi trường là không thuyết phục. Hầu hết tăng trưởng kinh tế đã được tạo ra nhờ vào các công nghệ và các nguồn năng lượng không tái tạo, và do đó, có tác động xấu cho môi trường.

Theo một số người, sự nhấn mạnh vào các công việc thân thiện với môi trường như một giải pháp cho công bằng xã hội cũng là sai lầm. Trong một số trường hợp, nguyên liệu thô cho năng lượng xanh đến từ các khoáng chất đất hiếm được khai thác bởi những công nhân bị trả lương thấp và phải lao động trong điều kiện khắc nghiệt.

Một ví dụ cho điều này là xe ô tô điện của Tesla có xe được sản xuất bằng nguyên liệu được khai thác từ Congo, một khu vực bị tàn phá bởi nội chiến. 

Một chỉ trích khác về kinh tế xanh là nó tập trung vào việc sử dụng công nghệ để tìm ra giải pháp và do đó, thị trường của nền kinh tế xanh bị chi phối bởi số ít công ty có khả năng tiếp cận và ứng dụng các công nghệ đó.

Kinh tế xanh và kinh tế sinh thái

Kinh tế xanh có mối liên quan chặt chẽ với kinh tế sinh thái, và có nét tương đồng khi cho rằng tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế có thể đo lường được, cũng như tập trung vào tính bền vững và công bằng. 

Nhưng về việc áp dụng những ý tưởng này trong thực tiễn, những người ủng hộ kinh tế xanh tập trung hơn về mặt chính trị. Các nhà kinh tế xanh ủng hộ một hệ thống kế toán chi phí đầy đủ, trong đó các thực thể (chính phủ, ngành công nghiệp, cá nhân, v.v.) gây tổn hại tới tài sản tự nhiên phải chịu trách nhiệm về thiệt hại mà họ gây ra.

Theo investopedia

Leave a Comment

Your email address will not be published.