Khu chuc nang KCN Dong Xoai-3 III RumtechS

Đất Công nghiệp sạch cho thuê 46 năm-KCN Đồng Xoài 3

Đất Công nghiệp cho thuê 46 năm KCN Đồng Xoài 3. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà máy, kho, văn phòng… Đồng Xoài 3 là KCN Sạch Đa ngành.