Rumtechs IrisPower Partial Discharge Monitoring TGA-B software

Iris TGA-B Thu thập dữ liệu Online về sự cố PD-Phóng Điện trong Generator, Motor

Iris TGA-B là bộ thiết bị cầm tay hàng đầu về phân tích chẩn đoán tình trạng PD-Phóng Điện sự cố trong Motor, Turbine Generator, Switchgear, Thanh cái cách ly.