Bất động sản & Tài sản

Khu cong nghiep 1 bien hoa rumtechs

Chuyển mục đích KCN Biên Hòa 1 thành khu Đô thị-Thương mại-Dịch vụ 2020

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai năm 2014 Thủ tướng CP đã có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị – thương mại – dịch vụ. Việc đưa KCN Biên Hoà 1 ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp sẽ tạo …

Chuyển mục đích KCN Biên Hòa 1 thành khu Đô thị-Thương mại-Dịch vụ 2020 Read More »