Kỹ thuật Công nghệ

RumtechS IrisPower GuardII Instrument Software2

IrisGuardII+ Giám sát Online tình trạng Động Cơ, Máy Phát

Guard II Giám sát Online Tình trạng gây hỏng Motor, Generator:
– PD-Phóng Điện sự cố;
– Ngắn mạch sự cố trong Rotor-Từ Thông;
– Lỏng /Rung lắc đầu Bối dây Stator;
– Dòng điện & Điện áp Dư trên Trục máy.