giá FIT cho điện mặt trời

Mức giá FIT cho điện mặt trời-Sao chông chênh quá?!

Về điện mặt trời áp mái, tiếp theo cơ chế giá bán điện cố định (FIT) giai đoạn sau ngày 30/6/2019, Bộ Công Thương đang tiếp tục dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có cơ chế giá điện mặt trời áp mái FIT (mức giá FIT có thể thấp hơn giai …

Mức giá FIT cho điện mặt trời-Sao chông chênh quá?! Read More »